Φιλύρα Δ.Ε. Πιαλείων Τρικάλων

Τυποποιητήριο

Η επιχείρηση

Η επιχείρηση λειτουργεί εργαστήριο κρέατος στην Δ.Ε.  Πιαλείας Τρικάλων με κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα την επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία κρέατος και προϊόντων κρέατος. Στο τυποποιητήριο η ποσότητα του χοιρινού κρέατος που επεξεργάζεται είναι κατά 90% προέλευσης των ιδιόκτητων  χοιροτροφικών μονάδων του και κατά 10 % προέρχεται από σταθερούς παραγωγούς της γύρω περιοχής.

Πιστοποιήσεις

Η επιχείρηση έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών  διαδικασιών του εργαστηρίου κρέατος, Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος AGRO 3.4, καθώς και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων HACCP, βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2005.

Πληροφορίες

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ:
3o χλμ Φήκης-Φιλύρας Τρικάλων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
24310 51200

EMAIL:
choirofarm@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαράβας Στέφανος

Πολιτική Ποιότητας &
Ασφάλειας Tροφίμων

Η επιχείρηση λειτουργεί εργαστήριο κρέατος στο 3o χλμ Φήκης-Φιλύρας Τρικάλων με επιχειρηματική δραστηριότητα την επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία κρέατος και προϊόντων κρέατος. Η Διοίκηση της επιχείρησης έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη του εργαστηρίου της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των προϊόντων της.
Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Διοίκησης της επιχείρησης για την παροχή στους καταναλωτές ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της επιχείρησης στην αγορά.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η επιχείρηση έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών  διαδικασιών του εργαστηρίου κρέατος, Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος AGRO 3.4, καθώς και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων HACCP, βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2005

Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις δυνατότητες της επιχείρησης.

Να διαχειρίζεται, να αποθηκεύει και να διακινεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ έμφαση θα δίνεται στις συνθήκες παραγωγής, διατήρησης και ασφάλειας αυτών .

Να ανταποκρίνεται στις παραγγελίες μέσα στις συμφωνηθείσες προθεσμίες και πάντα με τους καθορισθέντες όρους

Να ενημερώνει τους πελάτες της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων με βάση την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτούς.

Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας – ασφάλειας των τροφίμων και εξειδίκευση στις εργασίες του.

Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό παραπόνων των πελατών καθώς και μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Να διαθέτει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που εγγυώνται την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.

Ο στόχος μας

Η διαρκής βελτίωση και η ενίσχυση της ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη αποτελούν πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης. Επιδίωξη της είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης.

Εφαρμογή συστήματος AGRO3

Η επιχείρησή μας εφαρμόζει μια ομάδα προτύπων AGRO (το πρότυπο AGRO 3.4 αποτελεί, μαζί με τα πρότυπα AGRO 3.1 (παρασκευαστήριο ζωοτροφών), AGRO 3.2 (χοιροτροφική μονάδα) &  AGRO 3.3 (σφαγείο) που σκοπός του είναι η καθιέρωση και η εφαρμογή στα ελληνικά τυποποιητήρια κρέατος συγκεκριμένων κανόνων για τον τεμαχισμό, την αποστέωση, την επεξεργασία & τη συσκευασία του χοιρινού κρέατος που να διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια του παραγόμενου χοιρινού κρέατος.
Η επιχείρηση έχει σχεδιάσει, καθιερώσει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με τα Πρότυπο ISO 22000:2005 και έχει πάρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό HACCP.
Η σειρά των Προτύπων AGRO 3 που ακολουθεί η εταιρεία μας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων χοιρινού κρέατος.

Η επιχείρηση μας θεωρεί σημαντικό να γνωρίζετε ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας, αλλά και για ποιους λόγους τα χρησιμοποιούμε. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωσή σας, αλλά και η καλύτερη εμπειρία πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας www.choirofarm.gr , τη σωστή περιήγησή σας, την εύκολη σύνδεσή σας και την ομαλή μετακίνησή σας στις επιμέρους σελίδες του.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ενσωματωμένων video.
Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Ορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας και / ή συμφωνήστε με τη χρήση των cookies από εμάς.