Το μέγεθος και η γέμιση αλλάζουν ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη.