Παρασκευάζεται από (5-80) κιλά σε αντίστοιχες συσκευασίες.