Οι εγκαταστάσεις μας στη Φήκη Τρικάλων

Χοιροτροφική μονάδα

Xοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις

Οι χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη Φήκη Τρικάλων αποτελούνται από μια χοιροτροφική μονάδα και ένα φυραματοποιείο η καθεμία. Στο φυραματοποιείο γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας που καλύπτουν τις ανάγκες της χοιροτροφικής μονάδας.

Για την ικανοποίηση αυτών των εργασιών στο φυραματοποιείο υπάρχουν όλα τα κατάλληλα μηχανήματα (ζυγός, μύλος, αναμεικτήρας κ.λ.π), αποθήκη για την αποθήκευση των συσκευασμένων πρώτων και βοηθητικών υλών ζωοτροφών καθώς και σιλό για την αποθήκευση των χύμα πρώτων υλών καθώς και περισσότερα και μικρότερης δυναμικότητας σιλό αναμονής έτοιμων φυραμάτων.
Αξιοσημείωτο είναι πως σημαντική ποσότητα από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών προέρχονται από καλλιέργεια 700 στρεμμάτων ιδιοκτησίας μας.

01. Αποδόσεις

Στις χοιροτροφικές μονάδες υπάρχουν συνολικά αυτή τη στιγμή 1100 χοιρομητέρες και 12 κάπροι. Εκεί, πραγματοποιούνται όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκτροφή των χοίρων (αγορά γεννητόρων, αναπαραγωγή, προπάχυνση, πάχυνση).

Στην μονάδα οι αποδόσεις που σημειώνονται τα τελευταία έτη σε σχέση με τον αριθμό χοιριδίων ανά τοκετοομάδα γέννησης, τον αριθμό των τοκετών ανά συ ανά έτος, την ηλικία και το βάρος σφαγής των παχυνόμενων είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές και δείχνουν το καλό επίπεδο διαχείρισης που υπάρχει.

02. Χοιροτροφική μονάδα

  • Η παραγωγή των μονάδων είναι 20.000 χοίροι ανά έτος
  • Η κάθε χοιροτροφική μονάδα διαθέτει τον δικό τη κωδικό έγκρισης που εκδίδεται από την Κτηνιατρική υπηρεσία.
  • Οι κωδικοί έγκρισης είναι EL 444204, EL440100 και EL440098.
  • Η επιχείρηση εφαρμόζει το σύστημα AGRO 3.1 & 3.2. Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος αφορά την παραλαβή των πρώτων υλών ζωοτροφών, την αποθήκευση τους, την παραγωγή αλλά και την χρησιμοποίηση των τελικών μιγμάτων για την διατροφή των χοίρων της επιχείρησης (εφαρμογή του AGRO 3.1:2002) & την τεχνική υποδομή της χοιροτροφικής μονάδας, την πρόληψη των ασθενειών και την γενικότερη κτηνιατρική αγωγή, την εισαγωγή των ζώων, την αναπαραγωγή των ζώων, την γέννηση των ζώων στη μονάδα και την εκτροφή και διατροφή τους έως την απομάκρυνσή τους από τη μονάδα καθώς και την μεταφορά των ζώων στο σφαγείο (εφαρμογή του AGRO 3.2:2002).

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6974721471

Η επιχείρηση μας θεωρεί σημαντικό να γνωρίζετε ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας, αλλά και για ποιους λόγους τα χρησιμοποιούμε. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωσή σας, αλλά και η καλύτερη εμπειρία πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας www.choirofarm.gr , τη σωστή περιήγησή σας, την εύκολη σύνδεσή σας και την ομαλή μετακίνησή σας στις επιμέρους σελίδες του.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ενσωματωμένων video.
Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Ορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας και / ή συμφωνήστε με τη χρήση των cookies από εμάς.